Dunajská Streda na Slovensku

Dunajská Streda (maďarsky Dunaszerdahely, česky Dunajská středa) je město na jižním Slovensku. Leží v podunajské rovině, v Trnavském kraji. Žije zde 23 000 obyvatel, převážně maďarské národnosti (80 % k roku 2001).

Památky

V Dunajské Stredě je několik památek, které stojí za vidění. První z nich je římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Původně to byl gotický chrám zasvěcený svatému Jiřímu. Podle několika pramenů měla jeho stavba začít ke konci 14. století. Již v roce 1518 se dočkal rozšíření v pozdně gotickém slohu. Na konci 17.století na něm proběhlo několik stavebních úprav a v poslední třetině 18. století byl přestavěn do barokního slohu. Kostel má dvě lodě zakončené valenou klenbu s orámovanými štukovými lunetami. V 16. století k němu byla přistavěna sakristie, která má křížovou klenbu. Kostelní věž má jehlanovitou střechu, k níž je přistavené točité schodiště s pozdně gotickým otvorem. V presbytáři se nachází vzácná, středověká, nástěnná malba svatého Mikuláše a na jeho jižní straně je malba Kalvárie z konce 14. století, která byla zrestaurována v roce 1995. Hlavní oltář zdobí barokní obraz Nanebevzetí Panny Marie z konce 18. století. Na venkovní fasádě v místě, kde jsou opěrné pilíře, se našly detaily gotické nástěnné malby. Ke kostelu patří i pozdně gotické plastiky stojící mimo něj, svatého Mikuláše (z roku 1788), Nejsvětější Trojice (z roku 1777) a Panny Marie (z konce 19. století). Přestože byl chrám mnohokrát upravován, zachoval si původní charakter pozdně gotické stavby. V jeho blízkosti vzniklo náměstí, které dodnes zůstalo centrem celého města.

Druhou sakrální památkou je evangelický kostel, který byl postaven v roce 1883 v neogotickém stylu. Je to síňová stavba s polokruhovitým uzávěrem, střecha má tvar polokopule. Její věž je přestavěna a situovaná do štítového průčelí, zakončeného obloučkovým vlysem a postranními věžičkami. V kostele se nachází neoklasicistní oltář z roku 1933, dále křtitelnice z roku 1883 a varhany z roku 1903.

U města se nachází i Žlutý zámeček. Jeho stavba je datována na počátek 18. století a dokončen byl roku 1770. Původně měl barokní vzhled, ale ten byl na začátku 19. století změněn na klasicistní. Zámek má obdélníkový půdorys a dvě podlaží. Fasáda je členěna lizénovým rámem a kordónovou římsou. Nad okny v prvním patře je štuková ornamentika. Místnosti v přízemí mají zaklenutý fabiónový strop, naopak místnosti v patře jsou ozdobené štukem. V letech 1970 -1972 bylo na zámku Žitnoostrovní muzeum, které sídlilo ve významném Bílém kostele.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.